برچسب » صادرات فولاد

موانع صادراتی فولاد موقت است و رفع خواهد شد
6 ماه قبل
چالش‌های موقت صادرات فولاد

موانع صادراتی فولاد موقت است و رفع خواهد شد

تحریم روسیه توسط شورای اروپا می‌تواند فرصت خوبی برای بازار صادراتی ما باشد و بر همین اساس، باید به توسعه صادرات در این مقطع زمانی کمک کنیم.

چوب حراج به فولاد ایران با مازاد عرضه
7 ماه قبل
مازاد عرضه؛ چوب حراج به فولاد ایران زد

چوب حراج به فولاد ایران با مازاد عرضه

این احتمال وجود دارد که با مازاد عرضه، چوب حراج به فولاد ایران زده شود و محصولی که منابع معدنی و انرژی فراوانی برای تولید آن مصرف می‌شود، با قیمت پایینی در بازار داخلی و البته بازارهای جهانی به فروش برسد.

تشدید آشفتگی بازار فولاد در پی سیاست‌های ستاد تنظیم بازار
8 ماه قبل
نابسامانی ها در بازار آهن با راهکارهای ستاد تنظیم بازار

تشدید آشفتگی بازار فولاد در پی سیاست‌های ستاد تنظیم بازار

در شرایط فعلی که دلار ثابت نیست و اغلب قیمت بالایی دارد و صادرات فولاد برای کشور یک نقطه بسیار مهم در تامین منابع ارزی در کشور است، نباید با سیاست‌های غلط از صادرات جلوگیری شود.