برچسب » قطع گاز صادراتی روسیه

بحران اوکراین و قطع گاز صادراتی روسیه
9 ماه قبل

بحران اوکراین و قطع گاز صادراتی روسیه

آنوش رحام دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی اظهار داشت: قیمت کامودیتی‌ها و منابع کانی و معدنی همیشه تحت تاثیر جنگ های منطقه ای بوده است و با توجه به این موضوع، شروع جنگ میان روسیه و اوکراین باعث شد تا نرخ کامودیتی‌ها افزایش چشمگیری داشته باشد که بیشترین میزان این افزایش مربوط به […]